Čo nás v škole nenaučili


V slovenskom školstve chýba jedna podstatná vec – praktické vedomosti, ktoré by si študenti odniesli do života. Určite sa vám už stalo, že ste boli nespokojní ohľadom kvanta učiva, ktoré ste museli zvládnuť za krátke obdobie skrotiť vo svojich pamätiach. Smutné je na tom to, e to učivo bolo zo 75% úplne nepotrebné pre vašu budúcnosť a jediné, čo ste si učením vytrénovali, je krátkodobá pamäť. Tieto poznatky totiž po ukončení skúšky alebo dopísaní testu „zavadzali“ novým, ktoré bolo treba uložiť na miesto tých pôvodných, preto tie staré sme museli vymazať. A navyše, ak nám písomka nesadla, učenie sa neoplatilo už ani kvôli známke.

Kde je teda chyba? Tam, že po ukončení školy možno študenti vedia, kto bol Berkeley a ako vyzerá Tálesova kružnica, no nemajú ani poňatia o tom, ako vypísať šek alebo ako sa správať v spoločnosti. Netvrdíme, že učivo obsiahnuté v osnovách nie je potrebné, alebo že by malo byť vynechané, to vôbec. Je len potrebné urobiť malé úpravy, aby sa študenti naučili aj ako prežiť v tejto betónovej džungli, to ktorej sa pomaly ale istotne zahrabávame.

Dnes teda začneme určitými poznatkami o daniach.

dan

Daňová sústava je súhrn daní vyberaných na území daného štátu. Daň je povinná, z pravidla opakujúca sa zákonom určená platba, ktorú odovzdávajú fyzické ja právnické osoby v určitej výške a v stanovenej lehote do štátneho alebo miestneho rozpočtu. Poznáme niekoľko druhov daní, tie základné sú priame, nepriame a spotrebné. Priame odvádzajú všetci zamestnaní – patria tu teda dane z príjmu. Nepriame závisia od druhu výrobku alebo služieb, ich dopad sa teda prenáša na spotrebiteľa, ktorých ich znáša v cene za nákup. Daň zo spotreby sa vzťahuje na produkty ako pivo, víno, lieh alebo tabak, takisto ako elektrina, uhlie a zemný plyn.

A keďže dane sú na našom území pomerne vysoké, začali vznikať tzv. offshore spoločnosti., ktoré ponúkajú alternatívu vo svete daní. Pojem daňová optimalizácia nepredstavuje „krátenie dane“ alebo „daňové úniky“ ako si to myslí značné množstvo podnikateľov. Daňová optimalizácia predstavuje spôsoby, ako v medziach zákona znížiť daňové zaťaženie na minimum, dosiahnuť konkurenčnú výhodu a maximálny profit z podnikania. V skutočnosti sú tieto offshore zahraničné spoločnosti, so sídlom v krajinách, ktoré vzhľadom na ich platnú legislatívu ponúkajú nízke, dokonca až nulové zdanenie popri minimálnej náročnosti v oblasti administrácie. Medzi takéto krajiny patria napríklad Seychely alebo Kajmanské ostrovy.

Register spoločností nie je verejný v týchto oblastiach, a tak je obrovskou výhodou pre zakladateľov offshore spoločností aj anonymita. Ich identitu pozná iba registračný agent.

peniaze

Tieto štáty poznáme aj pod názvom daňové raje. Spoločnosti založené v daňových rajoch sú štandardne typu IBC (International Business Company – Medzinárodné obchodné spoločnosti), a aj napriek faktu, že sa môžu od seba navzájom líšiť podľa krajiny založenia, niektoré črty majú spoločné. Napríklad, IBC sú oslobodené od miestnej dane pre právnické osoby za predpokladu, že nevykonávajú žiadnu činnosť v krajine založenia a skutoční majitelia IBC ostávajú v anonymite.

 

 


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok