Čo sa stalo s obrazmi, ktoré skonfiškoval Hitler


Už pred dvomi rokmi sa podarilo nemeckej polícii vypátrať miliardovú zbierku obrazov Picassa, Matisseho, Beckmanna a ďalších, ktorých umenie zhabali nacisti v tridsiatomôsmom roku. Ministra propagandy Josepha Goebbelsa vtedy Hitler poveril zozbierať všetko umenie, ktoré bolo v rozpore s nacistickou ideológiou a zorganizovať výstavu s názvom ‘‘Zvrhlé umenie’’. Diela boli neskôr nahromadené v berlínskom múzeu a do skončenia vojny čakali na svojho princa. Tým sa stal v súčasnosti často spomínaný, avšak už dávno nebohý Hildebrand Gurlitt, korému vďačíme sa zachovanie zbierky vyše 1500 obrazov z obdobia prelomu 19. a 20. storočia.

Dva roky po tom, čo vyšetrovatelia v mníchovskom byte Hildebrandovho syna Cornelia objavili stratený poklad, kauza vyplávala na povrch. Doteraz sa im to darilo držať v tajnosti. Obrovské rodinné bohatstvo Hildebrand ml. prezradil roku 2010 na ceste z Zürichu do Mníchova, keď mu polícia pri kontrole v kupé objavila v taške 9000 Eur. V tom čase bol Cornelius osemdesiatnik a nevie sa, odkiaľ cestoval. Bolo to však veľmi zvláštne, keďže sa zo svojho bytu pohol jedine v nevyhnutných prípadoch a aj to vždy len taxíkom. Starček žil sám v tmavom zatuchnutom byte so zamrežovanými oknami, kde sa medzi taškami plnými smetí váľal poklad v podobe 1500 malieb. Policajti čakali všeličo, ale takýto šok nie. Od toho momentu sa začala exekúcia, ktorá prebehla bez väčšieho odporu krehkého starčeka, zrejme aj preto, že nemal na výber. Svoj odpor prejavoval hlbokým vzlykaním a nariekaním nad stratou rodinného dedičstva. V krátkom čase sa zistilo, že Cornelius nielenže nevychádzal z domu, ale ani neplatil dane, neevidovala ho žiadna poisťovňa a teda bol pre štát neviditeľný. Živil sa občasným predajom diel a ešte sa nevie, koľko ich predal, ale vyšetrovatelia na tom neustále pracujú. Nájdené maľby sa v súčasnosti nachádzajú v procese reštavrácie v rukách odborníkov na okraji Mníchova.

1500 obrazov je však iba malým zlomkom umenia, ktoré zničila druhá svetová vojna. Goebbels vtedy nahromadil približne 20 000 malieb a nebyť Corneliovho otca a jeho lásky k umeniu, zanikli by všetky. Napriek tomu polícia i médiá na úbohého osemdesiatnika hľadia ako na kriminálnika a ešte stále je otázne, aký trest okrem straty zmysla života ho ešte čaká.

 

Ausstellung_entartete_kunst_1937

Ríšsky minister Goebbels na otvorení výstavy “Die entartete Kunst“ (“Zvrhlé umenie“).

Zdroj foto: wikipedia.sk


Autor: Martina Gregorova

Zdielať tento príspevok