Hriešnik František robí svet lepším


Pápež František tento týždeň opäť dokázal, že nielen jeho srdce, ale aj on samotný, sú na správnom mieste. Pravidelnú kázeň tentokrát viedol na tému – Aj cirkevní hodnostári sa musia spovedať. Talianske noviny od utorka zaplavili titulky nesúce sa v duchu: ‘‘Pápež priznal, že je hriešnik!’’ alebo v podobe citácií: ‘‘Aj ja robím chyby a každých 15 dní sa spovedám.’’

Vo svojom prejave sa snažil veriacim vysvetliť dôležitosť pravidelnej spovede na príklade seba a svojej duše. Hovoril, že je nesmierne uľahčujúce vyrozprávať sa cudziemu človeku, ktorý vás počúva s úmyslom pomôcť vám a odpustiť a vy dostanete možnosť sa kajať. Odhliadnuc od spojitosti s Bohom, presviedčal ľudí, že to je najlepšia psychická očista. A ak si niekto myslí, že odpustiť nám môže aj sám pán Boh, vraj to funguje tak, že on nás síce vždy počúva, ale ako istotu odpustenia našich hriechov nám zosiela svojich poslov.

Rehoľník, akým je novodobý František z Assissi, cirkvi chýbal od polovice 19. storočia. Po období panovania škandalózneho Benedikta, ktorý urážal moslimov, neriešil problém sexuálneho násilia kňazov a dokonca zrušil exkomunikáciu biskupa popierajúceho holokaust, je argentínsky pápež pre kresťanstvo doslova vykúpením. Za polroka pontifikátu sa stihol presláviť jednak svojim rehoľným a teda chudobným a čistým spôsobom života a jednak aj úprimným záujmom o človeka ako takého. Médiá síce s obľubou zvyknú Františkove dobré skutky prehnane velebiť a často aj prikrášľovať, napriek tomu však nemožno poprieť, že dobro, ktoré koná, má reálny dopad na celý svet. Zlepšujú sa vzťahy moslimov s kresťanmi, mnohí kňazi a biskupi nasledujú svojho vodcu a vzdávajú sa svojho majetku v prospech chudobných, homosexuáli sa prestávajú báť chodiť do kostola a ľudia pomaly začínajú strácať o Vatikáne nelichotivé predsudky. Na jeho vrchol sa totiž dostal človek, ktorý sa ním aj cíti byť a to je, žiaľ, vo svete moci či už politickej alebo akejkoľvek inej, rarita. František nekáže, ale koná. Radí, učí, pomáha a je úplne jedno, na čele akého náboženstva sa nachádza. Je veľkým prínosom pre celý náš svet.

fr4

Zdroj: profimedia.sk


Autor: Martina Gregorova

Zdielať tento príspevok