Karate- umenie sebapoznania

 

Mnohí z váš už istotne videli nejeden film o karate. Vybudovali ste si istú predstavu, čo to karate je a čo sa na ňom odohráva. Niektorí ľudia však karate považujú za akési „mávanie rukami“. Iní ho zasa považujú za sériu zvláštnych bojových pokrikov. Väčšina ľudí si zvolí také športy ako box, kickbox, MMA,…  Tieto športy sú vo veľkom množstve zastúpené po celom svete. No v žiadnom prípade ich nemôžeme zaradiť medzi bojové umenia, ako karate.

V tomto článku však nebudem hodnotiť situáciu športy kontra umenia. Skôr sa zameriam na to aby som vám predstavil jedno z „umení“, ktoré zmenilo život nejednému človeku.

Ako som sa ku karate dostal?

Na karate som začal chodiť už ako dvanásť ročný a drží ma to doteraz. Tak ako mnoho iných, aj mňa dokázali inšpirovať filmy a večne dobiedzajúci rodičia s otázkami typu: „Čo budeš ďalej robiť? Nemôžeš tu takto sedieť, musíš sa niekam prihlásiť!“ 🙂 A tak som sa aj ja  (samozrejme za pomoci rodičov) prihlásil. Od toho dňa naberal môj život celkom iné obrátky.

O tom, ako to všetko na karate prebieha nám bližšie povie učiteľ štýlu Iga Ryu Kenpō Karate,       Ing. Róbert Mrňák:

1. Čo sú to bojové umenia?

Pod pojmom bojové umenia sa v dnešnej dobe  skrýva mnoho smerov bojových športov, sebaobranných systémov, ako aj zriedkavých komplexných tradičných systémov, kde sa popri sebaobrane a bojových aspektoch dbá na  rozvoj a rast osobnosti človeka.

Pretože – je to práve charakter človeka, ktorý rozhoduje o tom, ako budú nebezpečné bojové techniky použité.

2.  Akému bojovému umeniu sa venujete vy ?

Ja osobne sa už viac ako dvadsať rokov venujem štúdiu karate, kobudo a pár rokov brazílskemu Jiyu jitsu. Všetky moje skúsenosti za tie roky viedli k vytvoreniu štýlu karate, ktoré sa praktikuje v škole tradičných bojových umení –  Dokan. Tento sa nazýva Iga Ryu Kenpō Karate a z hľadiska sebaobrany umožňuje naučiť sa vynájsť v akejkoľvek situácii, keď by vás niekto napadol.

Učí brániť sa nielen v stoji, ale aj na zemi; nielen údermi a kopmi, ale aj pákami, hodmi a škrteniami.

Ale hlavne učí ako rozvinúť svoju vnímavosť do takej miery, že je možné zavnímať konfliktné situácie už v ich zárodku, a vyriešiť ich tak, aby podľa možnosti nemuseli byť použité päste a aby útočník nemusel byť zranený.

3. Čo nám môže priniesť cvičenie kenpō karate ?

Okrem vybudovania dôvery v seba samého, schopnosti sa ubrániť pred napadnutím niekým silnejším a väčším, si ten, kto praktikuje naozaj do hĺbky môže zlepšiť svoje zdravie. Ďalej sa môže naučiť vidieť a cítiť aj energetické úrovne človeka, rozvíjať svoju intuíciu a svoj charakter tak, aby bol ochotný po celý svoj život – s trpezlivosťou a vytrvalosťou – jednať tak, aby bol prínosom pre svoju rodinu a spoločnosť. Jednoducho… aby bol dobrým, úprimným a nezlomným človekom, ktorý je schopný stanoviť si nejaký cieľ, ktorý ho v jeho srdci osloví – a postupne využiť svoje schopnosti a zručnosti k jeho naplneniu.

A to je len zlomok toho, čo človek počas štúdia v tradičných školách – akou je napr. Dokan, alebo organizáciách ako nemecký Budostudienkreis (BSK) – môže spoznať a objaviť. 

4. A čo je to to kobudo ?

Kobudo je okinawské umenie obrany pomocou jednoduchých zbraní. Na okinawe sa karate a kobudo praktikovalo vždy súčasne. Kobudo obsahuje tie isté obranné princípy ako karate, no rozdiel je v tom, že v karate sa bránite bez zbrane a v kobudo používate buď dlhú palicu, alebo nunchaku (dve krátke palice spojené šnúrkou, alebo retiazkou do niečoho ako cep), tonfy (tie môžete vidieť zastrčené za opaskom u policajtov), kami (kosáky, ktoré sa používali na zber ryže) či sai (železné trojzubce, využívané v obrane proti meču).

Bojutsu- umenie boja s palicou


5. 
V čom všetkom sa kenpō karate a celkovo bojové umenia líšia od ostatných bojových športov?

Odlišnosť spočíva najmä v tom, za akým účelom sa praktikujú. Človek, ktorý praktikuje bojové umenie hľadá vnútornú vyrovnanosť a pokoj, pretože tak v obrane, ako aj v živote sú vnútorný mier, pokoj, dôvera v seba a vytrvalosť, trpezlivosť a pozornosť tými najdôležitejšími predpokladmi nielen úspechu v živote, ale aj v hľadaní skutočného šťastia.

Bojový športovec používa síce tie isté techniky, ako človek, praktikujúci bojové umenie, no jeho pozornosť je do veľkej miery obrátená smerom do vonkajšieho sveta, zamestnaná získavaním nejakých medailí, finančných prémií a na porážanie súperov. Zaoberaniu sa psychológiou, filozofiou, zlepšovaním svojho charakteru a skúmaním svojho vnútra, vzťahov k ostatným a k prírode moc priestoru v takto zameranej mysli nezostáva.

6Je podľa vás karate dosť rozšírené vo svete oproti iným bojovým umeniam?

Vo svete je dnes praktikovanie bojových športov a bojových umení po futbale druhou najrozšírenejšou pohybovou činnosťou na svete. Karate spoločne s judo, boli popri boxe a zápasení patrili medzi prvé bojové športy, ktoré sa k nám po druhej svetovej vojne dostali z Japonska.

Je treba však poznamenať, že karate nepochádza z Japonska, ale z Okinawy, kde má v malých rodinných školách svoje korene karate ako umenie so všetkými jeho aspektami – tak bojovými, ako aj psychologickými a etickými. Bez týchto aspektov zostáva len športom a nedokáže preniesť vnútorný odkaz jeho starých majstrov.

7. Ako ste sa ku karate dostali?

Bojové umenia ma zaujímali už ako malého chlapca. V tretej triede na základnej škole som prehovoril mamu, aby ma prihlásila na športové karate, pretože v tej dobe ani nič iné nebolo – len športové judo, box, karate a zápasenie. Moje tréningy však skončili asi po mesiaci, keď sa mame nepáčilo, že tréningy končia o deviatej večer. Pravdu povediac, myslím si, že dúfala, že to nevydržím po pár tréningoch, no keď videla, že ma to baví, tak si vymyslela iný dôvod, prečo by som tam nemal chodiť. Dnes chápem, že sa o mňa bála.

V ôsmej triede som sa k svojmu karate vrátil, a neopustil som ho dodnes 🙂

 

S čím všetkým sa môžete na karate stretnúť:

Naše tréningy sa začínajú krátkym, asi dvojminútovým ceremoniálom. Hlavnou podstatou tohto nástupu je sedenie (takzvané mokusó). Ide o meditáciu, pri ktorej môže človek úplne vypnúť, odhodiť svoje myšlienky, problémy z celého dňa a vnútorne sa pripraviť na nasledujúci tréning. Po ceremoniály nasleduje rozcvička, ktorá nikdy nesmie chýbať. Je to fyzická príprava na tréning. No a po rozcvičení sa nasleduje asi hodina a pol (štandardný tréning) tréningu techník, postojov, úderov, kopov, škrtení a pák. Hodiny karate sú väčšinou zložené z cvičenia techník z nasledujúcich skupín.

Kihon= je základná škola techník obsahujúca mnohé aspekty. Prvým aspektom je správne dýchanie, ktoré ma veľký vplyv na vôbec všetky techniky. Aj z biológie vieme, že človek sa bez dýchania ľahko unaví. Ďalším aspektom je držanie tela. Je veľmi dôležité naučiť sa správne stáť už na samom začiatku, aby sa to neskôr mohlo pretransformovať do techník voľného použitia. Pri správne vykonanej technike je dôležité napätie a uvoľnenosť. Správny karatista sa musí naučiť, kedy a v akom okamihu má byť napätý a kedy uvoľnený. Pri praktikovaní jednotlivých techník nesmieme byť príliš napätý, pretože to má za následok rýchle vyčerpanie sa. Kihon techniky tvoria úplný základ celého systému karate. Aby sa karatista mohol ubrániť

 

cvičenie kihon techník

 

na ulici, musí sa naučiť tieto základy, lebo iba z tých môže neskôr vybudovať dobrú techniku, ktorá už bude voľnejšieho použitia. (tak ako dom musí mať dobré základy, aby mohol pevne stáť 🙂 )

Jiyu= sú techniky voľného využitia. Predtým používané techniky z kihon nemali účinok v boji. Avšak pochopením základov môžeme správne pochopiť aj Jiyu, teda voľné využitie. V Jiyu sa už nestretneme s presnými formami nácviku. Práve naopak. Často sa tu stretneme s bojovými postojmi, ktoré vyplynuli z tých základných. Dobre zvládnuté Jiyu sa dá neskôr využiť vo voľných zápasoch alebo v kumite.

 

 

Kumite= Človek sa môže prepracovať zo základného cez pokročilé a nakoniec až k voľnému kumite. Kumite je nácvik techník vo dvojici. Karatisti v ňom trénujú svoje postoje, správnu vzdialenosť, načasovanie techník a tiež reakcie. K voľnému kumite sa žiak môže dostať až neskôr, kedy už bude mať dobre zvládnuté techniky.

Kata= sú presné formy základných techník. Úlohou kata, tak ako aj kihon, je správne držanie tela, dýchanie, napätie a uvoľnenosť. Tieto formy sú však obohatené aj o stimuláciu vitálnych bodov (s tým sa stretneme hlavne v akupunktúre alebo akupresúre). Stimulácia bodov má veľký vplyv na zdravotný stav človeka. Vychádza to z poznatkov čínskej medicíny.

Renzoku= Takisto ako Kumite aj renzoku učí používať techniky vo dvojici. Učí bojovať na krátku vzdialenosť.

A samozrejme vám poskytnem pohľady na mnoho iných vecí, ktoré sa odohrávajú za stenami Dokan-u

 

 

Karate však neskrýva len fyzické aspekty. Učenie Zenu (meditácie) sa nachádza aj v karate a do značnej miery ovplyvňuje chod nielen techník, ale aj života. Každý dobrý bojovník musí vedieť zaobchádzať so svojím vnútrom. Bez toho by sa stal len nástrojom moci, ega a postupne by z neho vyrastal vrah a človek nebezpečný pre svoje okolie. Karate totižto prináša mnoho techník, ktoré sú schopné človeka zabiť. Avšak správny karatista, ktorý necvičí len fyzické veci ale aj svoje vnútro, svojho ducha, sa stáva naozajstným bojovníkom schopným odpúšťať a byť mierumilovným a milujúcim človekom. Bližšie vám však povedia žiaci, karatisti.

Na otázku: „Čo sa zmenilo, keď ste začali chodiť na karate“ mnohí z nich odpovedali takto:

 

Kristína Gejdošová (IRKK 5.kyu- oranžový pás)

Čo ti karate prinieslo do života?

K: V prvom rade som si uvedomila, že karate a život nie sú dve veci.  Nemôžeme teda povedať, že nám karate prinieslo niečo do života, lebo karate je život. Uvedomila som si to, odkedy som sem začala chodiť. Ako každého iného, aj mňa sem zlákala zvedavosť. Prišlo mi  zaujímavé cvičiť bojové umenia, vedieť sa ubrániť na ulici a hlavne som chcela vykonávať nejaký šport. Postupne som si však uvedomila, že to nie je len o tom športe a tom fyzickom, ale práve o psychike. Myslím si, že keby som si toto neuvedomila, tak sem ani nechodím. Prestalo by ma to baviť, lebo karate je zložitý komplexný systém.

Michal Kavecký (IRKK 7.kyu-žltý pás)

Čo ti karate prinieslo do života?

M: Noo hlavne disciplínu. A trošku sebaúcty, pretože keď som sem prišiel tak som bol tučný ako prasa (smiech). Tým pádom sa mi lepšie žije, nielen vďaka tomu chudnutiu, ale aj vďaka tomu, že sa viem premôcť. Takúto disciplínu potom  privedie aj do ostatných oblastí života. Potom nemáš problém so školou, s robotou, s čímkoľvek. Keď dostaneš nejakú úlohu tak základ je skúšať, skúšať, skúšať a “makať“ na tom. Keď to nevyjde na prvýkrát, tak to treba opakovať a stále skúšať a nie sa na to… A to vám dá to karate. Prekonávanie samého seba, každý jeden deň. Prekonávanie vecí ako je lenivosť a mnoho iných nedostatkov.

 

Stres je teraz častým problémom 21. storočia. Ako si sa ho naučil zvládať?

M: Určite pomáhajú  meditácie, ktoré na karate praktikujeme. Vedieť si vyčistiť hlavu. Koľko razy sa stáva, že sa nadýchnete a vydýchnete a je vám lepšie. A tiež mi pomáha fyzická aktivita. Karate je dobré v tom, že keď máte problémy, prídete a vybúchate sa do vreca, odreagujete sa.

Aké zmeny pozoruješ v sebe?

M: Menej sa rozčuľujem (smiech). Aj tie negatívne veci majú voľnejší priechod. Aj s rodičmi je ďaleko menej konfliktov a snažím sa pomáhať aj ľuďom okolo seba, pretože sa to dá. A takých sa snažím priviesť na karate. Nie je to preto, že mi to niekto povedal ale preto, že som  sa sám tak dokázal zmeniť a viem z vlastnej skúsenosti, ako to pomáha.

Jakub Kroupa (IRKK, 8.kyu- biely pás s dvoma žltými pásikmi)

Čo ti karate prinieslo do života?

J: Určite disciplínu, sústredenie sa a tiež to, ako ovládať strach. Ešte to však nie je ono, treba na tom stále pracovať. A tiež mi to prinieslo určitý postoj k životu. A hlavne mi pomohli všetci tí dobrí ľudia a celý ten kolektív ľudí, čo tú chodia. Naučil som sa nesmiať sa ľuďom kvôli ich názorom, ale chápať ich, vnímať a následne im pomôcť. A tiež sa vo mne zmenila kondícia. Mám lepšiu telesnú výdrž.

Dominik Ďurana (IRKK 8.kyu- biely pás s dvoma žltými pásikmi)

Čo ti karate prinieslo do života?

D: No karate mi vlastne neprinieslo nič. Nemyslím to v zlom. Všetky veci som mal akoby v sebe, ale karate mi pomohlo všetko si to uvedomiť. Napríklad lepší vnútorný postoj voči ostatným. A tiež som sa zbavil predsudkov. Dovtedy som ich mal veľa, ale ako som sem začal chodiť, tak sa to postupne strácalo.

 A čo z fyzického hľadiska?

D: Z fyzického hľadiska sa mi zlepšil problém s astmou a mám lepšie rozťahané šľachy.  Celkovo viacej vydržím. Na začiatku, keď som sem prišiel, som chvíľu cvičil a už som mal svalovicu ako hrom (smiech). A tiež som sa naučil lepšiemu držaniu tela. Hlavne byť vystretý.

IRKK(Iga Ryu Kenpō Karate= štýl, ktorý žiaci Dokanu praktikujú)

 

Aj takéto veci sa u nás na karate dejú. Štýl IRKK obsahuje mnoho vecí (a nie len techniky),  ktoré majú aj praktické využitie v živote. A tak, ako vám napovedali aj karatisti sa cvičí v DOKAN-e. Preto je karate a život jedna vec.