Offshore a slovenská exekúcia


Stretli ste sa už s pojmom offshore? Ak áno, v akej súvislosti? Ak neviete alebo si nie ste istý, pokojne čítajte ďalej. A ak aj áno, takisto sa môžete začítať a dozvedieť sa niečo nové.

 

Čo teda vlastne pomenovanie offshore označuje? Ide o spoločnosť založenú v krajine, ktorá pri splnení určitých podmienok alebo na základe špeciálneho zákona upúšťa od zdanenia príjmu tejto spoločnosti a väčšinou tiež od požiadavku na predkladanie daňového priznania a auditu. Spoločnosť je potom povinná platiť iba paušálnu ročnú daň (v niektorých krajinách ako napríklad Maďarsko nejde o paušálnu daň, ale veľmi nízku daň z príjmu), ktorá sa pohybuje približne v stovkách amerických dolárov.

 

Spoločnosti vznikajú v offshore krajinách tzv. daňových rajoch a sú registrované podľa legislatívy daného štátu. Krajiny lákajú podnikateľov z celého sveta na veľmi výhodné podmienky týkajúce sa predovšetkým zdanenia. Offshore spoločnosti sú využívané najmä k legálnej daňovej optimalizácii, k vytváraniu štruktúr potrebných pre účinné fungovanie medzinárodných spoločností a ochrane majetku. Ponúkajú takto teda podnikanie mimo územia SR.

seychel

Najobľúbenejšími „destináciami“, teda krajinami, ktoré nazývame daňové raje sú štáty ako napríklad Seychely, Panama alebo Belize. Jedným z najstarších offshore centier sú napríklad aj Britské Panenské ostrovy. Najväčšími výhodami je 0 percentná daň, ďalej absencia základného imania, žiadna povinnosť odovzdávať daňové priznanie alebo fakt, že register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný.

 

Ak ste však fanúšikom domáceho podnikanie, dajte si pozor na všetky zákonné požiadavky. Inak môžete skončiť v rukách exekútora. Ale ako vlastne definujeme exekúciu?

exekut

Je to zákonom odobrený zásah do majetkovej alebo osobnej integrity povinnej osoby, teda dlžníka. Exekúcia sa začína vždy na základe tzv. exekučného titulu. No a takýmto exekučným titulom je napríklad aj vykonateľné rozhodnutie súdu alebo notárska zápisnica. V súčasnosti v slovenských zákonoch neexistuje minimálna finančná hranica, pri ktorej môže byť exekučné konanie začaté, preto sa stáva, že sociálna poisťovňa začne cez Exekútorský úrad Bratislava vymáhať dlhy už aj pri „smiešnych“ sumách okolo troch eur.


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok