Podnikáme – spoločnosť s ručeným obmedzeným


V súčasnej dobe je medzi mladými ľuďmi celkom populárne a už aj bežné, že po strednej škole si vyberú úplne inú cestu, akou je ďalšie štúdium – na vysokej škole. Maturanti majú už často pred očami predstavu, akou cestou by sa mal uberať ich život. Sú naplnení snami a túžbami, občas idylickými, no mnohokrát veľmi reálnymi. Predstavy o rýchlom zbohatnutí sa síce rozplynú takou rýchlosťou, akou sa aj zjavili, no ak máte chuť  vôľu na svojom biznise pracovať, šanca, že budete úspešní, je celkom reálna.

Čo sa týka mladých ľudí, ide najmä o to, aby sa konečne postavili na vlastné nohy a neboli závislí od svojich rodičov – finančne. To je celkom pochopiteľné, nakoľko dnes svetom hýbu peniaze a ten, kto si ich dokáže zaobstarať sám v potrebnom množstve, má z polovice vyhrané.

biznis

Môže sa ale stať, že nám naše plány prekazí strach. Predsa len, keď si uvedomíme, koľko zodpovednosti je na našich pleciach, nie je jednoduché donútiť sa začať s podnikaním. Každý, kto s niečím takýmto začína sa vystavuje riziku – nie vždy sa nám všetko musí vydariť podľa predstáv. S prípadným neúspechom potom následne súvisia aj dopady nášho nezdaru, preto ešte predtým, než s podnikaním začnete, si dôkladne zvážte všetky pre a proti. Dôležité je si vybrať aj správne zameranie, teda predmet podnikania a jeho forma.

Najčastejšou formou podnikania v našich končinách je forma samostatne zárobkovo činnej osoby, teda fyzickej osoby podnikateľa. Z formy právnickej osoby totiž majú mnohí strach, aj napriek faktu, že pri porovnávaní výhod medzi „sročkami“ a živnosti, spoločnosti s ručeným obmedzeným majú zjavne navrch. Najmä v oblastiach jednoduchého účtovníctva, jednoduchšej administratívy a minimálnych nákladoch spojených so spomínanou administratívou.

Spoločnosť s ručeným obmedzeným je v skutočnosti druh obchodnej spoločnosti v strednej Európe, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov – zakladateľov. Na území Slovenska bola zavedená v roku 1920 rozšírením rakúskeho a českého Zákona o spol. s r.o. z roku 1906, aj keď medzi rokmi 1950 až 1990 takáto forma podnikania na našom území vôbec neexistovala. V súčasnosti však Finančná správa Slovenskej republiky eviduje viac ako 200 000 spoločností s ručeným obmedzeným.

Spoločnosť s ručeným obmedzeným môže založiť jeden, ale aj viacero spoločníkov, maximálne však päťdesiat. Všetci ručia za záväzky obmedzene, teda do výšky kapitálového vkladu.

sud

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splniť zákonné podmienky a k zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra predložiť zákonom požadované dokumenty, medzi ktoré patria napríklad návrhový formulár, spoločenská zmluva alebo potvrdenie, že osoby zakladajúce s.r.o. nemajú daňové nedoplatky. V prípade nezrovnalostí pomáha slovenský rozhodcovský súd.

Na ten sa však môžete obrátiť aj v prípade konfliktov medzi jednotlivými spoločnosťami, nezabudnite pri tom ale aj na rozhodcovskú doložku. Tá slúži na vyrovnanie sporov mimosúdne, čo je zväčša tá najideálnejšia cesta. Aby ste sa však vyhli čo najväčšiemu počtu konfliktov, nezabúdajte na maximálnu diskrétnosť.

Je potrebné myslieť na fakt, že všetko musí byť vyriešené legálnou cestou a v záujme ochrany vašich klientov už teraz myslite na pohodlnú a bezpečnú komunikáciu. Poslúžiť vám môžu aj šifrované maily.

 

 

 


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok