Starajte sa o svoje auto


Každý motorista určite vie, že celoročná starostlivosť o vozidlo je veľmi dôležitá. Netreba zanedbať žiadnu maličkosť a vaše auto vám to vráti v počte kilometrov bez poruchy.

Dopĺňaním všetkých tekutín, ktoré sú pre auto esenciálne, zabránite napríklad zadrhnutiu motora. Zadrhnutie nastane pri nedostatočnom mazaní valcov v prevádzke a príčinou je samozrejme nedostatok mazacej tekutiny- motorového oleja. Pri starších autách môže byť žiarovka v upozorňujúcej kontrolke vyhorená, prípadne je vyhorená poistka tejto kontrolky a auto vám tak neindikuje žiaden problém. Z ničoho nič sa motor začne prehrievať, vibrovať a jednotlivé valce môžu vynechávať svoj takt. Tieto náznaky si treba všimnúť a okamžite auto odstaviť a vypnúť motor. Netreba sa pokúšať znovu naštartovať. Ak nie ste v technike veľmi zručný určite si dajte auto odtiahnuť do servisu, kde vám závadu presne zdiagnostikujú. Veľa poisťovní ponúka v rámci povinného zmluvného poistenia odvoz vášho auta v prípade poruchy zdarma do najbližšieho servisu. Informujte sa preto telefonátom na asistenčnú linku vašej poisťovne.

Ďalší častý problém môže byť pri nevhodnej údržbe zanesený vzduchový filter. Oprava tejto závady vyjde ale podstatne lacnejšie ako oprava (častokrát až výmena) zadrhnutého motoru. Netreba tiež zabúdať na vzduchové ventily. Vzduchové ventily riadia tlak a prietok média a sú nenahraditeľnou súčasťou vozidla.

 

Okrem starostlivosti o jednotlivé súčiastky netreba zabúdať ani na to ako vaše vozidlo zaťažujete.

Vozidlo sa určite nesmie preťažovať. Je rozdiel či vozidlo naplníte doplna perím alebo cementom. Hodnoty maximálneho zaťaženia nie sú v dokumentácii od vozidiel len tak prenič-zanič. Váha sa častokrát nerovnomerne rozdeľuje na jednotlivé nápravy a môže sa stať, že jednu nápravu zaťažíme privysokým zaťažením, pričom druhá náprava je zaťažená menej. Na kontrolu zaťaženia jednotlivých náprav sa používajú tzv. nápravové váhy. Jednoducho vyjdete s vozidlom na vyvýšenú rampu a za pár okamihov máte záťaž v číslach. Dokonca na trhu existujú aj malé ľahké a prenosné váhy „pod koleso“. Nápravová váha je investícia, ktorá určite pomôže predĺžiť životnosť vášho vozidla.

Jazdite opatrne. 😉

auto servis


Autor: Bord

Zdielať tento príspevok