Researcher´s Night už po druhý krát v Žiline
okt07

Researcher´s Night už po druhý krát v Žiline

Aj tento rok si mohli všetci priaznivci vedy a výskumu prísť na svoje. V Žiline sa už po druhýkrát konala Noc Výskumníkov, ktorá prilákala aj množstvo laickej verejnosti. Obchodné centrum Aupark sa tak na celý deň premenilo na veľké vedecké laboratórium.   Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov je na Slovensku podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ (Výskumníci sú medzi nami) priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Program sa niesol v duchu rozmanitých súťaží pre deti, diskusií s vedcami zo stánkov, premietania filmu o robotovi ASIMOvi, fyzikálnych filmov P-mat a Videoprofilov špičkových slovenských vedcov. Okrem programu ste však v priebehu celého dňa mohli zavítať k vedeckým stánkom. V sekcii venovanej robotike ste mohli uzrieť Sumo Robota, Robota stopára či LED kocku z Minecraftu. Stanovisko prezentujúce bezdrôtový prenos elektriny vysvetlilo, ako je možné vďaka Teslovmu transformátoru rozsvietiť žiarivku, ktorá sa práve drží v rukách. V stánku simulácií dopravných sietí mohli návštevníci vidieť komplexný simulačný nástroj, ktorý umožňuje priebeh simulácie detailne sledovať aj vo forme 3D zobrazenia. Simulácie železničnej dopravy by mali praktické využitie najmä v časoch evakuácie. Zaujímavým stanoviskom bol i mikrosvet pod mikroskopom – návštevníkom bolo umožnené pozorovanie rôznych biopreparátov na stereomikroskope s využitím zväčšení 10 až 50 x! Pozoruhodnou atrakciou bol i počítačový model, pomocou ktorého sa navrhujú a testujú prístroje, ktoré z kvapky krvi zistia, či vo vašej krvi kolujú rakovinové bunky. Obľúbenou aktivitou sa stal letecký simulátor, kde sa návštevníci mali možnosť oboznámiť s princípom fungovania základných leteckých prístrojov, ktoré boli tiež reálne k dispozícii. Kto organizuje Noc Výskmuníkov? Tento v poradí na Slovensku už siedmy ročník pravidelne organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. – SOVVA v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií – CVTI a portálom EurActiv.sk. Na krátky rozhovor sa nám podarilo odchytiť aj Moniku Petraninovú, projektovú manažérku SOVVA.     Rozhovor s Monikou Petraninovou, projektovou manažérkou SOVVA Koľký rok sa organizuje Noc výskumníkov? ,,Na Slovensku je to siedmy ročník a priamo v Žiline je to druhý ročník.“ Čo je účelom tohto podujatia? ,,Účelom je priblížiť prácu vedcov širokej verejnosti, hlavne teda študentom, deťom, či už zo základných alebo materských škôl, záujemcov o oblasť najmä vedy a výskumu.“ Prečo sa NV koná cez deň a nie cez noc, ako napovedá názov? ,,V rôznych krajinách sa to...

Čítajte viac