Šesť vyvolených Henricha VIII.
aug16

Šesť vyvolených Henricha VIII.

O záletníckom kráľovi Henrichovi VIII., jeho manželkách, nespočetných milenkách, niekoľkých legitímnych a mnohonásobne viac nelegitímnych potomkoch bolo napísaných už mnoho riadkov a vytvorených niekoľko filmov, no napriek tomu nás jeho život stále fascinuje. Panovník s neuveriteľnou mocou, ktorý v snahe splodiť mužských potomkov vystriedal šesť manželiek by zrejme nebol hrdý na fakt, že jeho rod ho prežil iba o jednu jedinú generáciu. Potomkovia, do ktorých vkladal všetky svoje nádeje totiž nenasledovali jeho príklad a svetu nezanechali žiadnych budúcich panovníkov rodu Tudorovcov. A čo Henrichove manželky? Iróniou osudu bolo, že najskôr sa kvôli nim odtrhol od katolíckej cirkvi, dostal do konfliktu s anglickým ľuďom a keď mu prestali vyhovovať, chladnokrvne sa ich zbavil. Kto boli tieto ženy a aký bol ich osud? 1. Katarína Aragonská Kráľovná milovaná ľudom (1509 – 1533) Pôvodne španielska princezná, ktorú si vybral za ženu Henrichov starší brat Artur Tudor vo svojich pätnástich rokoch. Mladý Henrich bol druhorodeným synom a v tieni staršieho brata žil až do jeho smrti v roku 1502, keď sa spolu s mladou Katarínou nakazili vírusovou chorobou, pričom sa hovorí o more alebo tuberkulóze. Katarína, ktorá iba o vlások unikla smrti, sa stala vdovou a kým nebolo isté, že nečaká kráľovského potomka, Henrichova cesta ku trónu bola uzavretá. Jeho túžba sa mu však napokon splnila. Stal sa mocným kráľom Anglicka a jeho manželkou vdova po Arturovi Tudorovi, Katarína Aragonská. Henrich však začal byť netrpezlivý. Jeho o šesť rokov staršia manželka mu síce porodila štyri deti – dvoch synov a dve dcéry – avšak zo všetkých prežila iba dcéra Mária (neskôr prezývaná „Krvavá“). Najväčšia snaha splodiť mužského potomka sa ukazovala čím ďalej, tým viac neuskutočniteľná. O všetkom bolo rozhodnuté vo chvíli, keď sa kráľ zamiloval do Kataríninej dvornej dámy, mladej a ambicióznej Anny Boleynovej. Rozhodnutie anulovať manželstvo s Katarínou však nebolo práve najšťastnejšie. Na jeho uzavretie bol potrebný pápežský výnos, pričom Katarína musela prisahať, že jej predchádzajúci zväzok s Henrichovým bratom nebol naplnený. Časom sa však našlo riešenie – kráľ sa odtrhol od Ríma a vytvoril vlastnú anglikánsku cirkev, za ktorej hlavu sa aj sám vymenoval. Hoci toto rozhodnutie prinieslo Henrichovi vytúžený rozvod a možnosť vziať si Annu, Anglicko navždy rozdelilo na dva tábory. 2. Anna Boleynová Tisícdňová kráľovná (1533 – 1536) Narozdiel od svojej sestry Márie, kráľovej milenky a matky jeho nemanželských detí, bola Anna cieľavedomá a priebojná žena, ktorej nestačila chvíľková kráľova pozornosť a pamiatka v podobe niekoľkých nelegitímnych detí. Chcela viac a dosiahla to. Pomocou ženskej vypočítavosti a prísľubu, že porodí Henrichovi mužských potomkov sa stala anglickou kráľovnou. 7. septembra 1533, necelé 4 mesiace po vyhlásení právoplatnosti manželstva, Anna predčasne porodila. Dcéru. (Alžbeta I., prezývaná tiež „kráľovná – panna“ sa...

Čítajte viac