Učiť sa, učiť sa, učiť sa!


studying

Vedecký výskum dokázal, že inteligencia a šťastie, či vek človeka, nie sú vzájomne prepojené. Ale dokázal aj to, že medzi vzdelaním a spokojným životom istá súvzťažnosť je. Čím dlhšie študujeme a vzdelávame sa, tým viac si údajne predlžujeme svoj život. Na veku nezáleží a fenomén celoživotného vzdelávania zavítal aj k nám, na Slovensko.

knihyJe známe, že pre šťastný a dlhý život i zdravie, je psychická rovnováha a aktivita tak dôležitá, ako fyzická kondícia. Zvyšujúca sa popularita vzdelávacích, jazykových a iných kurzov, či krúžkov, večerných škôl alebo lepší prístup k informáciám, vedú k potrebe sa vzdelávať formálne a neformálne v priebehu celého nášho života. Vzdelanie nám poskytuje, teda malo by poskytovať, omnoho viac možností v sociálnej, ale aj v pracovnej sfére. Je výhodou z hľadiska vyššieho príjmu a spoločenského postavenia a tie sú pravdepodobnejšie pri lepšom zamestnaní a vzdelaní. V západných krajinách sa vzdelanie vníma ako dosiahnutie väčšieho vplyvu a osobnej slobody, a dosahovanie pracovných cieľov vedie zase k lepšej psychickej pohode.

learn-love-writingVedci zistili, že ľudia vzdelávajúci sa počas celého života sú omnoho spokojnejší a tiež získavajú veľa nových vedomostí, intelektuálnych podnetov a spoločenských kontaktov. Podľa štúdie z roku 1999 uskutočnenej vo Veľkej Británii na 336 študentoch vo veku 50- 71 rokov, vybratých Ministerstvom školstva, sa preukázal pozitívny vplyv štúdia na kvalitu ich života, sebavedomie, sebahodnotenie a na schopnosť zvládať každodenné situácie. Medzi ďalšie dispozície patrí aj rozšírenie obzorov, spoločenská interakcia alebo schopnosť komunikovať a vystupovať na verejnosti. A napokon, veční študenti sa vyjadrili, že majú oveľa väčšiu radosť z maličkostí, zo seba, sveta, sú šťastnejší a vyrovnanejší a to je najdôležitejšie.

Zdroj: Rovnica šťastia, 2008


Autor: Monika Chupekova

Zdielať tento príspevok