V Žiline rastie kunsthalle európskych rozmerov


„Cena Bauwelt, ktorú udeľujeme rozbiehajúcemu sa projektu rekonštrukcie Behrensovej synagógy na Slovensku, je vyjadrením našej podpory odhodlaniu tímu mladého architekta a ďalších aktivistov na tak veľký a významný projekt. Postup rekonštrukcie chceme naďalej sledovať a sme zvedaví na výsledok,” povedal v utorok 15. januára profesor Ludwig Wappner v Mníchove na udeľovaní cien časopisu, ktorý vychádza v Nemecku každý týždeň už sto štvrtý rok.

Poďme ale pekne po poriadku.

Kto je Peter Behrens a čo je Neologická synagóga v Žiline?

Tento nemecký architekt a dizajnér sa narodil 14. apríla 1868 v Hamburgu. Keď vyštudoval maliarstvo v Düsseldorfe a vydal sa za manželku, presťahoval sa do Mníchova. Tu pracoval ako maliar, ilustrátor a kníhviazač. Svoj voľný čas trávil najmä v spoločnosti umelcov a mníchovských bohémov, medzi ktorými hľadal inšpiráciu a zároveň aj obchodné kontakty.

Na prelome 19. a 20. storočia sa Behrens zoznámil s veľkovojvodom Ernestom Ludwigom Hessenským, ktorý ho pozval do svojej novozaloženej umeleckej kolónie v Darmstadte. Behrens pozvanie prijal a následne tu podľa svojich plánov postavil vlastný secesný dom, pričom navrhol kompletne aj všetko zariadenie – od nábytku, cez svetlá až po textílie. Vďaka tejto skúsenosti sa Behrens rozhodol hodiť za hlavu dráhu neúspešného maliara a definitívne sa vydať na cestu architekta. Ako architekt a dizajnér preukázal svoje schopnosti už na výstave v Turíne v roku 1902, kde navrhol vstup pre nemecký pavilón.

Peter Behrens je považovaný za zakladajúceho člena Mníchovskej secesie a princípy tohto umeleckého smeru významným spôsobom ovplyvnili jeho vtedajšiu tvorbu. V roku 1921 prijal Behrens pozíciu profesora na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni, kde pôsobil do roku 1936, kedy sa na doporučenie Alberta Speera stal vedúcim ateliéru na Preussische Akademie der Künste v Berlíne. V Berlíne učil až do svojej smrti vo februári roku 1940.

NOVÁ SYNAGÓGA V ŽILINE

“V dejinách slovenskej architektúry nemáme veľa mien, ktoré vo svojej dobe znamenali svetovú špičku. Jedno však máme. Je to nemecký architekt Peter Behrens,” hovorí hlavný architekt Bratislavy, Štefan Šlachta.

Budova neologickej synagógy patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy, postavenej v roku 1881. Túto modernú budovu s kupolou projektoval už spomínaný architekt Peter Behrens. Výstavba prebiehala v rokoch 1928 až 1931.

Mníchovský architekt a dizajnér pracoval na pomerne zložitom teréne – priestor bol nerovný, značne zúžený na rohu ulíc a stiesnený medzi budovou pošty a banky. Budove dominuje jednoduchá hlavná sála s úzkymi vysokými oknami, ktorá vystupuje z nižšej prízemnej časti. Tá je z riadkového kamenného muriva, ktoré dodáva synagóge monumentálny ráz. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na emporách bolo miesto pre 300 žien. Hlavná sála je zakrytá kupolou s priemerom 16 m a výškou 17,6 metra.

Neologická alebo Nová synagóga je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou a v ankete v roku 2000 ju architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku. Aktuálne sa hovorí o nominácii do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Budova slúžila po vojne najskôr ako divadelná a koncertná sála, potom ako aula Vysokej školy dopravnej, a napokon, až do roku 2010 ako kino.

REKONŠTRUKCIA

“Začiatkom roka 2011 sme sa dozvedeli, že Židovská náboženská obec Žilina hľadá nového nájomníka synagógy. Po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím sme predložili náš projekt rekonštrukcie a kultúrneho využitia budovy. Po spoločných konzultáciách sme podpísali nájomnú zmluvu so symbolickým nájomným na 30 rokov, čo je podpora vlastníka nášmu zámeru. Základným zámerom rekonštrukcie je odstránenie zásahov, ktoré nastali v spojení s novými funkciami budovy: konštrukcia hľadiska a javisko, obklady stien, premietacie kabíny. Za prioritu považujeme odstránenie nepôvodných obkladov, znížených stropov a sadrokartónových stien, ktoré priestor uzavreli a dokonca zrušili aj okná a prienik prirodzeného svetla do interiéru. Vďaka tomu sa otvorí aj monumentálna kupola nad hlavnou sieňou. Priestor tak dosiahne pôvodnú výšku 17 metrov.´Pri príprave projektovej dokumentácie spolupracujeme s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Zaväzujeme sa rešpektovať kultúrne a architektonické dedičstvo, ktoré budova neologickej synagógy predstavuje.” Toľko sa o projekte dočítame na webovej stránke Novej synagógy.

BUDÚCNOSŤ

Zámerom Truc Sphérique (TS), združenia, ktoré organizuje prestavbu Novej synagógy, je vytvorenie výstavného priestoru európskeho rozmeru. Čiže priestor s kvalitnými výstavami, programom a jasným profilom. Kombinácia produkcie výstav a diskusií. Profil chcú ľudia z TS budovať s dôrazom na samostatné výstavy, neformálne vzdelávanie a výskumné aktivity. V priestoroch kunsthalle má byť aj filmový klub, či kaviareň.

Garantom kvality budú poradné orgány inštitúcie s medzinárodným zložením: Programová rada (kurátori) a Rada patrónov (podporovatelia a donori). Predpokladané otvorenie je naplánované na rok 2014, no synagóga už teraz láka na pootvorenie s rôznymi kultúrnymi akciami. Za cieľ si synagóga stanovila, aby do konca tohto roka vyzbierala sumu 50 000 €. Do dnešného dňa sa podarilo získať 657 darov v hodnote 29 000 €. Ako píšu organizátori na stránke Novej synagógy: ,,Nepamätáme si podobnú podporu verejnosti v oblasti kultúry na Slovensku – ďakujeme!“

Ak vás tento zaujímavý a bezpochyby jedinečný projekt zaujal, neváhajte a prispejte ľubovoľnou sumou na rekonštrukciu Novej synagógy na stránke http://www.kunsthalle.sk/ a zároveň si tak kúpite nesmrteľnosť. Vaše meno, spolu so všetkými darcami bude zvečnené na spoločnej maľbe.

Zdroje: novasynagoga.sk | zilinadnes.sk | kultura.sme.sk


Autor: Kristof Budke

Zdielať tento príspevok