Vidíš ma, nevidíš ma


Zdá sa vám, že je vo vašom okolí stále viac a viac ľudí, ktorí potrebujú ku každodenným činnostiam okuliare? Pri nedostatku denného svetla, no takisto aj pri nedostatočnom umelom osvetlení si naše oči namáhame a kazíme. Určite si všetci spomíname na varovania našich mám – neseď tak blízko pri televízore! či: už je tma, zažni si svetlo! alebo: nechaj si odpočinúť oči od toho počítača!

Ak ste v mladosti vašich ctených rodičov nepočúvali, dôsledkom čoho sú teraz poruchy zraku, nasledujúci článok je určený pre vás. Povieme si niečo o tom, čo sa vlastne s vašimi očami deje a ako sa to všetko dá ľahko napraviť.

Nie každý jedinec má oko rovnaké. Máme rozličnú napríklad dĺžku oka, čo spôsobuje refrakčné chyby zraku. Pri normálnom videní, teda emetropii, svetlo vstupuje do oka cez rohovku a je zaostrené do jediného bodu na sietnici. U človeka s refrakčnou chybou sa svetelné lúče nelámu správne a oko teda nevidí ostro.

Príkladom takejto chyby je krátkozrakosť, odborne myopia. Pri nej sa rovnobežné lúče, ktoré prichádzajú do oka lámu takým spôsobom, že sa pretínajú ešte pred sietnicou, teda ostrý obraz vzniká práve tam a na sietnici je už obraz rozmazaný. Krátkozraké oko má posunutý ďaleký bod do určitej konečnej vzdialenosti a všetky objekty za týmto bodom vidí oko rozmazane. S videním do blízka však ľudia s touto chybou nemajú problém. Korigovať sa to dá rozptylkami, teda sklami s dioptriou so znamienkom mínus.

Naopak, ďalekozrakosť je chyba, pri ktorej sa lúče lámu tak, že sa zbiehajú za sietnicou. Ďaleký bod u ďalekozrakých je v nekonečnej vzdialenosti a blízky bod je značne vzdialený od oka, preto ďalekozrakí ľudia musia akomodovať nielen pri pohľade do blízka, ale i pri pohľade do diaľky. Táto chyba sa koriguje spojkami, teda plusovými sklami.

V súčasnosti je populárnym riešením odstraňovanie chýb zraku laserovými operáciami očí. Pacient najprv musí absolvovať kompletné očné vyšetrenie so špeciálnymi diagnostickými prístrojmi. Na základe výsledkov sa rozhodne, či je vhodné podstúpiť takúto operáciu, a takisto aj o jej druhu musí rozhodnúť lekár. Samotná operácia prebieha pri vedomí pacienta. Pred začiatkom sú mu podané kvapky na znecitlivenie oka, takže je zaručená úplná bezbolestnosť. Celý proces trvá asi desať minút, no účinok je zvyčajne garantovaný dlhodobo. Viac informácií nájdete na stránke očnej ambulancie Bratislava.

oko detail


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok