3.14159265358979323


14. marec alebo deň čísla pí – to je to, čo dnes „oslavujeme“ 🙂

Nazývame ho Ludolfovo číslo, zriedka Archimedova konštanta, no určite všetci ešte zo základnej školy pamätajú na to grécke označenie nekonečne dlhého čísla – pí.

Prečo je tak „zázračné“? Vyjadruje podiel obvodu kruhu k jeho priemeru. No a nech má daný kruh akékoľvek rozmery, toto číslo ostáva konštantné. Používajú ho matematici, fyzici a inžinieri po celom svete.

Podiel obvodu kruhu k jeho priemeru bol už od dávna záhadou pre mnohých vedcov. Už Babylončania okolo roku 2000 pred Kr. zistili, že obvod kruhu je približne trojnásobkom jeho priemeru. Čo sa však týka prvých matematických pokusov, vypočítať toto číslo sa začalo dariť až okolo roku 255 pred Kr. Archimedom zo Syrakrúz. On hodnotu čísla pí odhadol medzi zlomkami 223/71 a 220/70.

V nemecky hovoriacich krajinách bolo toto číslo nazývané Ludolfovo – čo sa uchytilo aj u nás – podľa nemecko-holandského matematika Ludolpha van Ceulena, ktorý ho v roku 1596 určil pomocou Archimedovho postupu na 20 miest a neskôr na 35 miest. Návrh na označenie tohto čísla malým gréckym písmenom pí pochádza od Williama Jonesa, waleského matematika.

Všetci sme v škole pre zjednodušenie používali pre pí hodnotu približne 3,14. Presne ju však nemôžeme vyjadriť, pretože počet jeho desatinných miest je nekonečný a nenachádza sa v ňom žiadna perióda. Π sa nedá vyjadriť ako pomer dvoch celých čísel, takže hovoríme, že číslo π je iracionálne. Zároveň neexistuje žiadna nekomplikovaná rovnica, z ktorej by sa dala jeho hodnota vypočítať, preto ho nazývame aj transcendentným číslom.

pi

No a dnešný deň je o niečo špeciálnejší. S týmto dátumom a špecifickým časom sme na chvíľu v našich dejinách dostaneme do fázy, kedy tieto čísla pripomínajú aspoň časť nášho tajomného pí.

Takisto je štrnásty marec dňom, kedy sa narodil nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, Albert Einstein.

Na záver prinášame krásne farbené vyobrazenie dokonalosti tejto konštanty 🙂

pi

Via: mozgovna.pravda.sk | wikipedia.org | fineartamerica.com


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok