Krása a jej vnímanie


Ako krása ovplyvňuje naše okolie? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo na Vás vplýva najviac pri zoznámení sa s novými ľuďmi? Je to galantné správanie? Reč alebo prejav? Možno… Ale ruku na srdce. Ste aj Vy jedným z tých, ktorí si ako prvé všímajú vzhľad toho druhého? Nie ste sami.

Množstvo ľudí prikladá váhu práve kráse. Pre niekoho je to povrchnosť, pre iných mimoriadne dôležitá záležitosť. Smutné ale je, že istá časť z nás tých druhých pomerne často odsúdi práve kvôli vzhľadu.

Vieme odkiaľ tieto naše predsudky vlastne pochádzajú? Prečo si ľudia tak často spájajú vzhľad s poctivosťou, s dobrom a zlom, s materiálnom, s čistotou? V skutočnosti je to zakorenené niekde hlboko v nás a aj keď sa budete snažiť presviedčať samých seba že Vy taký nie ste, predsa sa Vám to niekedy stane.

Krása je sféra estetična , to, čo sa páči a lahodí zmyslom človeka. Veľmi často sa o nej uvažuje v spojení s dobrom a pravdou. Už od nepamäti.

Tu máme niekoľko názorov mimoriadnych osobností :

Krása podľa Sokrata je primeranosť.
Krása podľa Pytagorejcov je poriadok, miera, harmónia, dá sa vyjadriť číslom.
Podľa Tomáša Akvínskeho krásu tvorí dokonalosť.
Podľa Platóna len to, čo je harmonicky krásne je samo o sebe nemenné a čisté.
Podľa Grékov je krása všetko, čo lahodí oku a sluchu. Krása je dobro.

Nie je to len naša chyba, že je kráse prikladaný prehnaný význam. Vždy to tak bolo. No nie vždy šlo práve o tú fyzickú. Dobro je krásne. Mali by sme sa preto zamyslieť nad počiatočným vnímaním krásy. Možno by nám to prinieslo čo – to do života.

Zdroje: wikipedia.com/certovskezlavy.sk/prechlapa.sk


Autor: Chantal Calcagni

Zdielať tento príspevok