Mikuláš, čo mi dáš?


img-r484-r992-st.ir3-_t600

Blíži sa Mikuláš. Každý ho poznáme od mala, nikto však netuší, či naozaj existoval a prečo si ho každý rok na výročie jeho smrti 6. decembra pripomíname.

V podvečer si deti chystajú vyleštené topánky na okno a dúfajú, že tam ráno nájdu ich obľúbené sladkosti. Tie menšie si ho mýlia s Ježiškom, dopletené americkými reklamami prestávajú chápať aj celý význam Vianoc. Kde sa stala chyba?
Sv. Mikuláš sa narodil niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie a neskôr sa stal biskupom v dnešnom Turecku. Tým, že bol patrónom námorníkom a rybárov, ľudia sa často domnievali, že práve on sám bol kedysi rybárom či námorníkom. Pravdepodobnejšie však je, že bol kňazom či biskupom a že jeho rodina obchodovala s rybami. Okrem iného sa považuje za patróna: Ruska, Lotrinska, detí, panien, pútnikov a cestujúcich, rybárov, sudcov, advokátov, notárov, obchodníkov, lekárnikov, mlynárov či pekárov a takisto je patrónom šťastnej svadby či znovu získania odcudzených vecí.
Sám bol väznený a to v priebehu Galeriovho a Maximiliánovho prenasledovania kresťanov, ale v čase rozkvetu kresťanských komunít za Licinia bol už celkom určite veľaváženým biskupom. Bol známy práve svojou dobročinnosťou a veľkým odporom voči pohanstvu a ariánstvu.

mikulas

Prečo sa však prázdna vyleštená topánka dáva na okno vysvetľuje legenda o troch dcérach:
Rodina v ktorej žili 3 dcéry prišla o všetky peniaze. O tomto sa dopočul sv. Mikuláš a tri noci pokladal na ich okno mešec s peniazmi. Takto zachránil rodinu aj dcéry, ktoré by inak predali do verejného domu. Týmto príbehom sa inšpiroval aj samotný Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii.
Tradícia Sv. Mikuláša sa ku nám dostala približne v 12. až 13. storočí počas nemeckej kolonizácie. Zobrazovaný je ako starší biskup s bradou (na Východe je zobrazovaný ako holohlavý), najčastejšie má pri sebe tri zlaté gule na knihe (ako symbol legendy spomínanej vyššie). Býva oblečený v červenom plášti, na hlave má biskupskú čiapku a v ruke biskupskú palicu. Na Slovensku je sprevádzaný anjelom a čertom, nie vždy to tak bolo, kedysi Mikuláša sprevádzal miestny policajt.
To, že Mikuláš existoval už vieme, ale myslím, že by sme si mali častejšie pripomínať gesto darovania ako samotné dary, či plné čižmy a rozprávať deťom aj o skutočných dobrých ľuďoch, ktorých naozaj poznáme a ktorí žijú v našom okolí.

Prajeme teda pekného Mikuláša a čo najmenej uhlia vo Vašich topánkach.

Zdroj: wikipedia.org | zvolen.domka.sk | fit.server.sk | st.fmph.uniba.sk


Autor: Barbora Gricova

Zdielať tento príspevok