Prešovská univerzita v Prešove pozýva


Prešovská univerzita v Prešove aj tento rok pre uchádzačov o štúdium usporiada Deň otvorených dverí. Bude sa konať už 12. februára 2015, v čase od 8:00 -13:00 h. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem študovať na tejto univerzite, na ktorejkoľvek z jej fakúlt – filozofickej, gréckokatolíckej teologickej, fakulte humanitných a prírodných vied, fakulte manažmentu, športu, pedagogickej fakulte, pravoslávnej bohosloveckej fakulte či fakulte zdravotníckych odborov.

V súčasnosti školu navštevuje približne 13 000 študentov, ktorí študujú rozličné učiteľské i neučiteľské odbory. Univerzita má akreditáciu pre všetky tri stupne štúdia, čím ponúka svojim študentom aj kariérny rast. Okrem toho sa študenti môžu zapojiť do viacerých mimoškolských aktivít, vycestovať do zahraničia (v spolupráci s inými zahraničnými univerzitami) či zúčastňovať sa na študentských vedeckých odborných a umeleckých konferenciách. Viac informácií ponúka príručka pre uchádzačov.

Pre Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity 2015 z nadšenia študentov vznikla aj táto video upútavka, ktorú si môžete prezrieť na konci článku.

Pre viac informácií navštívte stránku Prešovskej univerzity.


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok