Svet pôžičiek


V dnešnom modernom konzumnom svete je úplne bežné, že sa (najmä mladí) ľudia veľmi rýchlo zadlžia. Bohužiaľ, vďaka stúpajúcej nezamestnanosti na území Slovenska sa však nájdu aj už starší, ktorí sú z nedostatku finančných prostriedkov nútení požičiavať si peniaze, aby vôbec mohli do konca mesiaca prežiť. Je smutné, že aj u nás funguje princíp „z ruky do úst“ a život len „od výplaty do výplaty“. Našťastie však zatiaľ existuje niekoľko možností, ako z finančnej šlamastiky vyjsť ako víťaz.

piggybank

Ak si uvedomíme, že máme finančné problémy, prví ľudia, na ktorých sa obrátime sú pravdepodobne rodina a priatelia. Malá peňažná pôžička môže znieť celkom nevinne, niektorí však majú určité výhrady voči požičiavaniu peňazí medzi rodinnými príslušníkmi, alebo dokonca nanešťastie aj zlé skúsenosti práve s takýmito operáciami medzi priateľmi a známymi. Preto sa viacerým môže takéto požičiavanie zdať nie príliš vhodné.

Pre tých existujú ešte minimálne dve ďalšie možnosti. Prvou sú úvery, druhou pôžičky. S týmito dvoma slovami sa často šachuje v médiách, a preto je na mieste, aby sme si v prvom rade najprv vysvetlili, aký je medzi nimi vôbec rozdiel.

Úver je poskytnutie peňažných prostriedkov zo strany veriteľa v prospech dlžníka s podmienkou, že dlžník poskytnuté peňažné prostriedky po čase vráti a prípadne aj zaplatí úroky alebo inú náhradu.

Pôžička, na druhej strane, je záväzkový právny vzťah, ktorého predmetom je prenechanie veci určenej podľa druhu (napríklad peňazí, ale nie výlučne) veriteľom dlžníkovi, pričom sa dlžník zároveň zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby resp. na požiadanie.

Znie to pre Vás príliš rovnako? V podstate ide o to, že pôžička sa môže týkať akéhokoľvek tovaru, zatiaľ čo slovo úver sa viaže len na finančnú výpomoc. Takisto sa na Slovensku s pôžičkami stretneme pri nebankových spoločnostiach a s úvermi pri komunikácií s bankami.

money

Prečo sú ale pôžičky z ľudovo nazvaných „nebankoviek“ pre bežných ľudí výhodnejšie? V komerčných bankách pri poskytovaní úveru je potrebné splniť hneď niekoľko podmienok. Často je nevyhnutné mať pri sebe ručiteľa, ktorý za vás bude ručiť, že svoj dlh splatíte. Viaceré banky vyžadujú dokladovanie účelu peňazí, ktoré vám poskytne. Takisto sa môže stať, že vám banka jednoducho odmietne úver dodať, a to najmä vtedy, ak už vám bol iný úver poskytnutý, takisto skúmajú bezúhonnosť a schopnosť splácať. Nebankové spoločnosti sú v tomto smere voľnejšie, poskytujú aj tzv. rýchle pôžičky (najčastejšie len do 1000€, ktoré sú k dispozícií po minimálnej administratíve, teda veľmi rýchlo), alebo aj online pôžičky (tie si vybavíte z pohodlia domova, pri ich vybavovaní nestrácate čas a ani Vám nevznikajú žiadne náklady na cestovanie).

Najväčšou výhodou pôžičiek z nebankových subjektov je ale takzvaná pôžička bez dokladovania. To znamená, že spoločnosť, ktorá Vám poskytne pôžičku, nevyžaduje doložiť výpis z účtu, výplatnú, pásku, výmer o dôchodku, alebo daňové priznanie. Ako sme spomínali vyššie, pri úveroch poskytovaných bankami sa s takýmto čímsi stretnete len ojedinele.

Veríme, že Vám tento článok trocha ozrejmil, ako plávať v mori, kde všetko niečo stojí. Mať totiž prehľad o dianí okolo seba, o výhodách, ktoré môžete využiť, ak práve nemáte svoj deň.


Viktoria Koosova

Autor: Viktoria Koosova

Zdielať tento príspevok