Svetový deň bez tabaku


31. máj nebude určite obyčajným dňom! Práve v tento dátum sa totiž koná

Svetový deň bez tabaku (World No-Tobacco Day)

Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (World health organization). Jeho história siaha do roku 1987, kedy valné zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie prijalo rezolúciu, ktorá žiadala, aby sa každoročne 7. apríla konal svetovú deň bez tabaku. Až v roku 1988 sa prijalo, že tento medzinárodný sviatok sa bude konať vždy 31. 5.  Cieľom tohto „sviatku“ je nielen obmedzenie fajčenia, ale aj zlepšenie informovanosti o nepriaznivých následkoch fajčenia v mladom veku, či organizovanie akcií na ochranu detí pred pasívnym alebo aktívnym fajčením. Každoročne sa cez tento sviatok nesie určité heslo. Tohtoročný slogan znie: Tabak – smrteľný v každej podobe

Na Slovensku plánuje Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva organizovať vo všetkých 36 regiónoch edukačné aktivity zamerané na prevenciu proti fajčeniu, odvykaniu od fajčenia alebo prostredníctvom Dní otvorených dverí v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia informovať o zdravotných následkoch fajčenia. Samozrejme sa nemohlo zabudnúť ani na mladých ľudí. Na mnohých školách sa budú konať rozličné prednášky alebo zdravotné testy: meranie CO vo vydychovanom vzduchu, meraniu krvného tlaku a spinometria.

        

 

Logo Svetovej zdravotníckej organizácie


Autor: Lukáš Adamčík

Zdielať tento príspevok