V Žiline rastie kunsthalle európskych rozmerov
máj22

V Žiline rastie kunsthalle európskych rozmerov

„Cena Bauwelt, ktorú udeľujeme rozbiehajúcemu sa projektu rekonštrukcie Behrensovej synagógy na Slovensku, je vyjadrením našej podpory odhodlaniu tímu mladého architekta a ďalších aktivistov na tak veľký a významný projekt. Postup rekonštrukcie chceme naďalej sledovať a sme zvedaví na výsledok,” povedal v utorok 15. januára profesor Ludwig Wappner v Mníchove na udeľovaní cien časopisu, ktorý vychádza v Nemecku každý týždeň už sto štvrtý rok. Poďme ale pekne po poriadku. Kto je Peter Behrens a čo je Neologická synagóga v Žiline? Tento nemecký architekt a dizajnér sa narodil 14. apríla 1868 v Hamburgu. Keď vyštudoval maliarstvo v Düsseldorfe a vydal sa za manželku, presťahoval sa do Mníchova. Tu pracoval ako maliar, ilustrátor a kníhviazač. Svoj voľný čas trávil najmä v spoločnosti umelcov a mníchovských bohémov, medzi ktorými hľadal inšpiráciu a zároveň aj obchodné kontakty. Na prelome 19. a 20. storočia sa Behrens zoznámil s veľkovojvodom Ernestom Ludwigom Hessenským, ktorý ho pozval do svojej novozaloženej umeleckej kolónie v Darmstadte. Behrens pozvanie prijal a následne tu podľa svojich plánov postavil vlastný secesný dom, pričom navrhol kompletne aj všetko zariadenie – od nábytku, cez svetlá až po textílie. Vďaka tejto skúsenosti sa Behrens rozhodol hodiť za hlavu dráhu neúspešného maliara a definitívne sa vydať na cestu architekta. Ako architekt a dizajnér preukázal svoje schopnosti už na výstave v Turíne v roku 1902, kde navrhol vstup pre nemecký pavilón. Peter Behrens je považovaný za zakladajúceho člena Mníchovskej secesie a princípy tohto umeleckého smeru významným spôsobom ovplyvnili jeho vtedajšiu tvorbu. V roku 1921 prijal Behrens pozíciu profesora na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni, kde pôsobil do roku 1936, kedy sa na doporučenie Alberta Speera stal vedúcim ateliéru na Preussische Akademie der Künste v Berlíne. V Berlíne učil až do svojej smrti vo februári roku 1940. NOVÁ SYNAGÓGA V ŽILINE “V dejinách slovenskej architektúry nemáme veľa mien, ktoré vo svojej dobe znamenali svetovú špičku. Jedno však máme. Je to nemecký architekt Peter Behrens,” hovorí hlavný architekt Bratislavy, Štefan Šlachta. Budova neologickej synagógy patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy, postavenej v roku 1881. Túto modernú budovu s kupolou projektoval už spomínaný architekt Peter Behrens. Výstavba prebiehala v rokoch 1928 až 1931. Mníchovský architekt a dizajnér pracoval na pomerne zložitom teréne – priestor bol nerovný, značne zúžený na rohu ulíc a stiesnený medzi budovou pošty a banky. Budove dominuje jednoduchá hlavná sála s úzkymi vysokými oknami, ktorá vystupuje z nižšej prízemnej časti. Tá je z riadkového kamenného muriva, ktoré dodáva synagóge monumentálny ráz. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na emporách bolo miesto pre 300 žien. Hlavná sála je zakrytá kupolou s priemerom 16 m...

Čítajte viac